Na Marranxeta

L’agost de 2004 es presenta, per les festes de Sant Roc a Alaró, la primera bèstia de foc infantil de Mallorca: na Marranxeta.

És una peça d’uns 20kg, té 9 punts de foc i és portada per una sola persona de la vintena d’al·lots i al·lotes d’entre 10 i 14 anys que formen la colla. A més, també l’acompanya un grup de timbalers i timbaleres.

La figura va ser construïda per Kake Portas (Esporles) i és una reproducció de na Marranxa, encara que té personalitat pròpia.