2 OCTUBRE

Fira Gremial

Fira Gremial

10.00h - Obertura Fira (Nou Roella) 10.30h - Lluïment Ball de Dimonis 11.30h - Lluïment Na Marranxa 12.30h - Lluïment Ball de Dimonis Infantil, na Marranxeta, Sa Somera i Ses Someriues (Plaça de la Vila)