10.00h – Obertura Fira (Nou Roella)

10.30h – Lluïment Ball de Dimonis (Plaça de la Vila)

11.30h – Lluïment Na Marranxa (Plaça de la Vila)

12.30h – Lluïment Ball de Dimonis Infantil, na Marranxeta, Sa Somera i Ses Someriues (Plaça de la Vila)